YALÇIN İZOLASYON KURUM KÜLTÜRÜ

İtibarımız en değerli varlığımızdır.
Yasa, kural ve etik değerlere saygı duyuyor, başarının ekip çalışmasıyla kazanılacağına inanıyoruz. Yalçın İzolasyon çalışanlarının yeniliğe açık, yalın ve pratik bireylerden oluşmasına özen gösteriyoruz. İşimizi ve kendimizi sürekli geliştirmek Yalçın İzolasyon İnsan Kaynakları Politikası’ nın en önemli değerlerinden biridir.

İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin stratejileri, hedefleri ve ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli insan gücü alımını gerçekleştirmek, çalışanlarımızın motivasyon ve verimliliğini İnsan Kaynakları araçları ile arttırmaktır. Ücretlendirme, kariyer gelişimi, eğitim, performans değerlendirme sistemleri ve sosyal aktiviteler gibi insan kaynakları araçları ile çalışan memnuniyetini ve kurum bağlılığını güçlendirmeyi hedefliyoruz.  

İşe Alım Süreci

Yalçın İzolasyon markasının bireyi olmak ayrıcalıktır. 
Kişisel ve mesleki yetenekleri yüksek, insan ilişkileri gelişmiş, genç, dinamik, yetenekli adaylar deneyim ve pozisyona göre farklı değerlendirmelerin ardından ailemize katılmaktadır.
Şirketimize, insan gücü planlaması doğrultusunda deneyimli ve deneyimsiz personel alımı yapılmakta, bireylerin kariyer gelişimlerinde fırsat tanınmaktadır.

İş Duyuruları

Başvurularınızı kariyer portalları vasıtası ile ya da kurumsal web sitemiz üzerinden kabul etmekteyiz.

Ücretlendirme Ve Sosyal Haklar

Yalçın İzolasyon çalışanlarının giriş ücretlerinin belirlenmesinde eğitim durumu, sektör tecrübesi ve yetkinlikleri dikkate alınmaktadır. 
Şirketimizde net ücret politikası uygulanmakta olup maaşlar ay sonunda ödenmektedir. 
Ücret artışları senede bir defa olmak üzere Ocak ayında gerçekleştirilir ve ücret artışları çalışanların kuruma katkıları, performansı, sektör ortalamaları ve enflasyon oranı dikkate alınarak yapılmaktadır.
Tüm  personelimiz, servis araçlarından ve yemekhanemizden yararlanabilmektedir.

İzin Uygulaması 

Personelimiz çeşitli durumlarda kullanılmak üzere mazeret, evlilik, ölüm ve doğum izni  hakkına sahiptir. Ücretli izinlerimiz ise; 1 – 5 yıl süresince çalışan personel için 14 gün, 5 -15 yıl süresince çalışan personel için  20 gün, 15 yıl ve daha fazla süre boyunca çalışan personel için ise 26 gün şeklinde dağılım göstermektedir. 

Çalışmalarımız haftanın 6 günü yürütülmektedir.

Performans Değerlendirme ve Kariyer Yönetimi 

Hedef ve yetkinlik temelli performans değerlendirme sistemi, ölçülebilir hedeflerle yönetim anlayışı benimsenerek yılda 2 defa uygulanmaktadır.
Değerlendirme sonuçları çalışanların eğitim gereksinimleri, kariyer planları ve ücret artışlarını doğrudan etkilemektedir. 

Yalçın İzolasyon şirketinde  başarısını kanıtlayan her personel, bu başarıyı devam ettirdiği sürece üst düzey yönetim konumuna yükselme şansına sahiptir. Bu kapsamda Yalçın İzolasyon yöneticilerini kendi bünyesinde keşfetmeye özen gösterir. 
Şirketimiz bünyesinde var olan açık pozisyonlar için öncelik iç kaynaklardır.

Terfi Politikası

Personelin bir üst kademeye yükselebilmesi için kariyer planına uygun eğitimleri almış olması, performansının yeterli görülmesi ve kadronun uygunluğu gibi kriterler gözetilmektedir.

İletişim Ve Kurumsal Paylaşım 

Şirketimizde uygulanan personel memnuniyet anketleri ile çalışanlarımızın memnuniyetleri, hedefleri ve beklentileri, eleştirileri, görüş ve önerileri dikkate alınmakta, çalışan motivasyonunu dinç tutabilmek adına aktivite ve organizasyonlar periyodik süreçler ile gerçekleştirilmektedir.

Eğitim ve Gelişim Uygulamaları 

Yalçın İzolasyon mesleki açıdan en güncel bilgilere sahip, kariyerleri açısından ise çok yönlü bir personel yapısını amaçlamakta, personelinin eğitim talep ve gereksinimlerini desteklemektedir.