Tüm süreçlerimiz  ISO 9001 – 2008 standartlarına göre düzenlenmiş olup, şirket içi  ERP ( Kurumsal Kaynak Planlama) yazılımı ile hatasız olarak takip edilmektedir.

1- Fiyat Teklifi İsteme Süreci:

Müşteri süreçlerimizin ilk aşamasıdır, müşteri ilişkileri departmanımız, web sayfamız üzerinden ücretsiz keşif formu yoluyla,  0535 465 41 530232 479 40 53  numaraları telefonlardan veya şirket merkezimize gelen müşterilerimizin taleplerini alarak bilgisayar sistemi üzerinde keşif randevu işlemini gerçekleştirir.

2- Bina Keşif Süreci : 

Sisteme girilen keşif isteği metraj sorumlularının ekranına gelir, metraj ekibimiz sizin belirlemiş olduğunuz gün ve saatte binanıza gelerek ölçüm işlemini gerçekleştirir.

Ölçüm işleminin aşamaları :

a-    Tüm cepheler ayrı ayrı ölçülür.
b-    Metrajdan düşülecek alanlar ölçülür (pencere, kapı boşlukları vb.)
c-    Isı yalıtımı dışında binanızda yapılacak ek uygulama isteklerinizin ölçümü yapılır (çatı,çevre vb.)
d-    Binanın krokisi çizilir ve tüm ölçüler keşif formuna kaydedilir.

3- Fiyatlandırma Süreci :

Metraj keşif formuna yazılan ölçüler ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) programına aktarılarak sıfır hata ile hesaplandıktan sonra kaydedilir ve müşteri ilişlileri sorumlularımızın ekranına gönderilir.

4- Teklif Basım Süreci :

Müşteri İlişkileri sorumlularımız kendilerine gelen keşif formunun basımını yaparak teklif dosyanızı hazırlarlar, basım onayı verilen teklif dosyası satış sorumlularımızın ekranına gönderilir.

5- Teklif Dosyasının Teslimi :

Satış sorumlularımız kendilerine gelen dosyayı inceleyerek yapılacak uygulama ile ilgili görsel materyalleri hazırlayıp kararlaştırılan gün ve saatte görsel sunumunu yapar ve teklif dosyasını teslim eder.

6- Sözleşme Süreci :

Karşılıklı anlaşma sağlandıktan sonra,  fiyat, iş başlangıç tarihi, iş bitiş tarihi vb. şartlar sözleşmeye detaylı olarak yazılıp çift nüsha olarak imzalanır.

7- İş Başlangıç Süreci :

Planlama uzmanı kendisine gelen sözleşmeyi inceledikten sonra şantiye başlangıcını planlar, uygulamada kullanılacak malzemeler ve ekipmanlar belirlenen tarihte şantiyeye gönderilir.
Her şantiyemizde görevlendirdiğimiz şantiye sorumlularımız, iş başlangıcında temizlik (pencere camlarının, zeminin kaplanması vb.) ve güvenlik ile ilgili tüm tedbirleri aldıktan sonra uygulamayı başlatır.

8- İş Sonladırma Süreci :

Binadaki uygulama bitirildikten sonra, ekipmanlar ve kalan malzemeler toplanır çevre temizliği yapıldıktan sonra şantiye apartman/site yönetimine eksiksiz olarak teslim edilir.

9- Takip Süreci :

Müşteri ilişkileri sorumlularımız uygulama yapılan bina ile ilgili site/apartman yönetimleri ve daire sakinleri ile irtibat halinde kalıp binanın durumu ile ilgili bilgi alırlar.