ISI YALITIM MALZEMELERİ

Isı yalıtım malzemeleri; ısı kayıp ve kazançlarının azaltılmasında kullanılan yüksek ısıl dirence sahip özel malzemelerdir. Avrupa standartlarında ısı iletkenlik katsayıları 0,06-0,10 W/mK’nın altında olan malzemeler, ısı yalıtım malzemeleri olarak tanımlanır.

Isı yalıtımı amacı ile kullanılan ısı yalıtım malzemeleri açık gözenekli ve kapalı gözenekli olarak sınıflandırılabilir. Açık gözenekli veya elyaflı ısı yalıtım malzemeleri ne; camyünü, taşyünü (mineral yünler), ahsap yünü, seramik yünü, cüruf yünü; kapalı gözenekli ısı yalıtım malzemeleri ise EPS genleştirilmiş polistiren, XPS ekstürüde polistiren, elastomerik kauçuk, polietilen köpüğü, cam köpüğü örnek verilebilir. Bu ısı yalıtım malzemeleri genellikle çatı, duvar, döşeme ve zemin gibi yapı elemanlarında ve tesisatlarda kullanılır. Bu ısı yalıtım malzemelerinin yanı sıra pencereleri oluşturan kaliteli doğramalar ile yalıtım camı üniteleri de ısı yalıtımında büyük önem tasir. Bir diğer büyük önemli nokta kullanılacak malzemelerin en iyi ısı yalıtım ürünleri sağlayan markalardan elde edilmiş olmasıdır.
 
Yalıtım Camı üniteleri türlerine göre aşağıda gruplanmıştır:
 
• Standart yalıtım camı üniteleri
• Özel ısı kontrol kaplamalı yalıtım camı üniteleri
• Özel ısı ve günes kontrol kaplamalı yalıtım camı üniteleri

Kaplama Yalıtım Camı Isı Yalıtım Malzemeleri Üniteleri 

Isı yalıtım malzemelerinin temel amacı, yapı elemanlarının ısı iletim direncini artırmaktır. Bu nedenle bu ürünlerin yalıtma özelliğini ısı iletim katsayıları belirler. Isı iletim katsayısı ne kadar düşükse, o ürünün yalıtım özelliği artar. Bu nedenle, ısı yalıtım malzemelerinin ısı iletim katsayısının düşük olması istenir. Yanı sira uygulanacaği detaya göre yalıtım malzemelerinin; ses sönümleme değerleri, yangın karşısındaki performansları, su emme değerleri, donma çözülme dayanımı, yük altındaki uygulamalar için basma dayanımları malzeme seçiminde önemli rol oynar. Kullanim kolaylığı ve ekonomik olması da ısı yalıtım malzemelerinde aranan diğer özelliklerdir.
 
Uygulama alanlarına göre kullanılan ısı yalıtım malzemeleri, aşağıda standartlari ile birlikte listelenmiştir,

I. Bina Isı Yalıtımı: 

Duvar (dolgu duvar, kolon kiriş), döşeme, çatı uygulamaları:
 
 Camyünü [TS 901 / TS 901-1 EN 13162]
 Taşyünü, [TS 901/ TS 901-1 EN 13162]
 Genleştirilmiş Polistiren (EPS) [TS 7316 EN 13163]
 Ekstrüde Polistiren (XPS) [TS 11989 EN 13164]
 Poliüretan (PUR) [TS EN 13165]
 Fenol Köpüğü [TS EN 13166]
 Cam Köpüğü [TS EN 13167]
 Ahsap Yünü Levhalar [TS EN 13168]
 Genleştirilmiş Perlit (EPB) [TS EN 13169]
 Genleştirilmiş Mantar(ICB) [TS EN 13170]
 Ahşap Lifli Levhalar [TS EN 13171] 

II. Yalıtım Camı ısı yalıtım mazlemeleri üniteleri: 

 Standart Yalıtım Camı Üniteleri [TS 3539; EN 1279]
 Özel Isı Kontrol Kaplamalı Yalıtım Camı Üniteleri [TS 3539; EN 1279; TS EN 1096]
 Özel Isı ve Günes Kontrol Kaplamalı Yalıtım Camı Üniteleri [TS 3539; EN 1279; TS EN 1096] 

III. Teknik (Endüstriyel) Isı Yalıtım Malzemeleri : 

 Camyünü, [TS 7232, prEN 14303]
 Taşyünü, [TS 7232, prEN 14303]
 Elastomerik Kauçuk (FEF) [prEN 14304]
 Cam Köpüğü (CG) [prEN 14305]
 Kalsiyum Silikat (CS) [prEN 14306]
 Ekstrüde Polistiren (XPS) [prEN 14307]
 Poliüretan (PUR / PIR) [prEN 14308]
 Genleştirilmiş Polistiren (EPS) [prEN 14309]
 Polietilen Köpük (PEF) [prEN 14313]
 Fenolik Köpük (PF) [prEN 14314]
 
Isı yalıtım malzemeleri ‘nin standartlara göre sınıflandırılması bu şekilde yapılmaktadır. Detaylı bilgi için sitemizin sağ üstü tarafında bulunan site içi arama motorunu kullanabilirsiniz.