ISI YALITIMI İŞLETME MALİYETİNİ AZALTIR

Isı yalıtımının, dolaylı birçok faydası vardır. Isı yalıtımı yapılan yeni binalarda ısınma için daha az enerji gerekeceğinden, kazan büyüklüğü, radyatör sayısı ve kalorifer tesisatının diğer ekipmanları daha az kullanılır. Radyatör sayısının ve dilimlerinin azalması, odaların kullanım alanını da artıracaktır. Isı yalıtımının yaygınlaşması bu alanda yatırımları artıracak ve bu da işsizliği azaltıcı bir gelişme olacaktir. Aynı zamanda tesisatlarda yapılan ısı yalıtımı, tesisatları korozyondan koruyarak ömrünü uzatacaktır. 

YALITIMLI VE YALITIMSIZ BİR BİNANIN MUKAYESESİ 

İstanbul’da inşa edilecek olan bir binanın yalıtılması ile işletme ve ilk yatırım maliyetlerinden elde edilebilecek parasal tasarrufu, bir örnekle anlatmak mümkün. Hesaplamalarda; taban alanı 200 m2 olan (her katında 90 m2’lik ikişer daireye sahip) 4 katlı bir apartman örnek alındı. Söz konusu binada; 264,4 m2’si betonarme kolon ve kiriş, 297,4 m2’si tuğla dolgu duvar olmak üzere, toplam 561,8 m2’ dış duvar alanı mevcut. Kat yüksekliği 2,7 m olan binada, 86,2 m2 camlama bulunuyor.
 
YALITIMSIZ DURUM (MEVCUT DURUM)
 
Yalıtımsız durumda binada herhangi bir ısı yalıtım malzemesi kullanılmamıştır. Dış duvarlar 19 cm tuğla üzerinde 2 cm iç ve dış sıvaya sahiptir. Tavan ve tabanda da ısı yalıtımı bulunmuyor. Yalıtımlı durum (TS 825’e uygun): yalıtımlı durumda ise binanın tavan, taban ve dış duvarlarinda; TS 825 “Binalarda Isı Yalıtım Kuralları” ve “Isı Yalıtım Yönetmeliği”ne uygun olacak şekilde ısı yalıtım malzemelerinin kullanıldığı varsayılmıştır. Tavanda 12 cm, tabanda 4 cm ve duvarlarda dıştan 4 cm ısı yalıtım malzemeleri kullanılmıştır. Böylece binanın yalıtımsız ve yalıtımlı durumları arasında doğalgaz tasarrufu ve yalıtım maliyeti mantolama maliyeti açısından bir karşılastırma yapmak mümkün olmaktadir. Karşılaştırmada pencerelerin etkisi ele alınmamıştır. Her iki durumda da binanın pencerelerinin 12mm boşluklu yalıtım camı ünitesi ve plastik doğramalı olduğu kabul edilmistir. TS 825’e göre binada uygulanacak yalıtım kalınlığı belirlenmiş ve yapı elemanlarının detaylari oluşturulmuştur. Binanın ısıtma yükü ise TS 2164’e göre hesaplanmıştır.
 
SONUÇLAR
 
Örnek binaya yapılan ısı yalıtımı uygulamasıyla; sağlıklı ve konforlu yaşam koşullarının oluşturulması için gerekli yıllık ısıtma ihtiyacında yaklaşık % 60’lık azalma hesaplanmıştır. Yalıtımsız binanın toplam ısı kaybı 79 kw., buna karşılık yalıtımlı binada toplam ısı kaybı 32 kw olarak hesaplanmıştır. Yalıtım uygulamalarının toplam ısı kaybını azaltıcı etkisi; ekonomik olarak hem işletme, hem de ilk yatırım maliyetlerine etki edecektir. 

İLK YATIRIM MALİYETLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMA

Toplam ısı kaybının düsük olması; kazan kapasitesinin küçülmesini, radyatör miktarının azalmasını ve ısıtma tesisatında kullanılan borularin çaplarının küçülmesini sağlar. Bu durum ısıtma sistemi için gerekli olan ilk yatırım maliyetini düşürür.
 
Yalıtımsız binada toplam ısı kaybina bağlı olarak kullanılması gereken kazanın kapasitesi 82 kw iken, yalıtımlı binada 35 kw’lık bir kazan tüm ihtiyaçları karşılar. Kazanın maliyetini öncelikle kapasitesi belirler. Yalıtımsız binada tesis edilmesi gereken kazanın maliyeti 2.531 $ iken TS 825’e uygun yalıtımlı binada kazan maliyeti 893 $’dır. Bu çalişmada ele alınan binaya yalıtım uygulanması ile kazan maliyetinden edilen tasarruf 1.638 $’dır.
 
Benzer şekilde; ısıtma yükünün yalıtım uygulamasi ile azalmasi, ısı transfer yüzeyi sağlayan radyatörlerin de miktarını ve dolayısıyla maliyetlerini düşürür. Yalıtımsız binada kullanılması gereken radyatör maliyeti 1.250 $ iken TS 825’e uygun yalıtımlı binada radyatör maliyeti 534 $’dır. Yalıtım uygulanan binada, radyatör maliyetinden 716 $ tasarruf edilmiştir. 
 
Yalıtımlı / mantolama lı ve yalıtımsız bina ilk yatırım yönüyle ele alındığında; yalıtımsız binada ısıtma sistemi için 3.781 $ yatırım gerekirken, yalıtımlı binada sadece 1.427 $’lık bir yatırım yeterlidir. Yalıtım uygulaması ile ısıtma sisteminin kurulmasinda 2.354 $ tasarruf elde edilir. Bu gider sadece bir defaya mahsustur. 

İŞLETME MALİYETLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMA

Toplam ısı kaybının düşük olmasının bir başka getirisi de ısıtma için gereken yakıt miktarının azalması ve işletme maliyetlerinin düşmesidir. Yalıtımsız binada, ısıtma periyodu boyunca yıllık 4.683 $ değerinde 23.413,75 m3 doğalgaz yakılması gerekirken, yalıtımlı binada ayni zaman aralığında 2.000 $ değerinde 9.993,67 m3 doğalgaz kullanılması yeterlidir. Dolayısıyla işletme maliyetleri ele alındığında; yalıtım uygulaması ile yıllık 2.683 $ tasarruf yapılmaktadir.
 
Yalıtım uygulamasının belirli bir maliyetinin olması kaçınılmazdir. Bu binanın yalıtımı 11.980 $ değerinde bir ilk yatırım maliyetine sahiptir. Fakat ısıtma sisteminin ilk yatırım maliyetinden 2.354 $ tasarruf edilmesi ile yalıtım uygulamasının ilk yatırım maliyeti 9.626 $ olarak düşünülebilir. Söz konusu bu yatırım maliyeti, isletme maliyetlerinden elde edilen tasarruf göz önüne alındığında (9.626 $ / 2.683 $) yalıtım uygulamasının, binanın 4. kullanım yılında kullanıcısına kâr ettiren bir yatırım olduğu ortaya çıkar. Bu çalışmada binada yaz mevsiminde soğutma yapılmadığı göz önüne alınmıştır. Dolayısıyla, hem ısıtma hem de sogutma sistemlerinin ilk yatırım ve işletme maliyetlerinden önemli ölçüde tasarruf sağlayan yalıtım uygulamalarının, sadece ısıtmadaki etkisi ile yalıtım için yapılması gereken yatırımın 4 yılda kendini geri ödediği sonuç elde edilmistir. Soğutma sistemine de sahip olan binalarda sistem kendini çok daha kisa sürede geri ödeyecektir. Yalıtımsız binanın toplam ısı kaybi 79 kw, yalıtımlı binanın toplam ısı kaybi 32 kw olarak hesaplanmıştır. İlk yatırım ve işletme maliyetleri açısından iki yapı aşağıda karşılaştırılmıştır. 
 
Kazan Maliyetleri
 
Yalıtımsiz binadaki kazan maliyeti: 2.531 $
Yalıtımlı binadaki kazan maliyeti: 893 $
Kazan maliyetinden tasarruf: 1.638 $
 
Radyatör Maliyetleri
 
Yalıtımsız binadaki radyatör maliyeti: 1.250 $
Yalıtımlı binadaki radyatör maliyeti: 534 $
Radyatör maliyetinden tasarruf: 716$
 
Toplam Isıtma Sistemi Maliyeti
 
Yalıtımsız binadaki sistem maliyeti: 3.781 $
Yalıtımlı binadaki sistem maliyeti: 1.427 $
Toplam sistem maliyetinden tasarruf: 2.354 $
 
İşletme Maliyetleri Açısından Mukayese
 
Gerekli olan yıllık yakıt miktarı ve maliyeti
Yalıtımsız binadaki yakıt maliyeti (23.413,75 m3 doğalgaz); 4.683 $
Yalıtımlı binadaki yakıt maliyeti (9.993,67 m3 doğalgaz); 2.000 $
Isletme maliyetinden tasarruf (13.420,08 m3 doğalgaz); 2.683 $ 
 
Enflasyonun olmadığı ve yakıt fiyatının hiç artmadığı düşünülse dahi, ısı yalıtım sistemleri fiyatları geri ödeme süresinin 3-4 yıl sonucuna ulaşılır. Geri ödeme süresi; enflasyon oranının yüzde 5 olması durumunda; 2-3 yıl, % 10 olması durumunda ise neredeyse 2 yıldır.