ISI YALITIMINDA YAPILAN HATALAR

Son beş yıldır, gittikçe artan bir ivme ile uygulanan dış yalıtım mantolama sistemleri, ağırlıklı olarak İstanbul merkezli olup, diğer illere de hızlı bir şekilde yayılmaya başlamıştır. Bu süreçte, bazı uygulamalarda bilgi ve tecrübe eksikliği nedeni ile yapılan hatalar sonucunda, ısı yalıtım sistemlerinin uygulandığı binalarda, ısı yalıtımından beklenen performansın aksine, performans kayıpları ve bazı hasarlar gözlemlenmiştir. Bu problemlerin ana kaynağı, pazarda yeterli sayıda tecrübeli mantolama firmaları nın olmamasıdır. Tecrübesiz ve bilgisiz uygulamacıların, haksız fiyat rekabeti ile proje sahiplerini etkileyerek uygulama işlerini almaları ve problemli uygulamalara yol açmalarıdır. Diğer bir neden de, ısı yalıtım sistemi üreticisi firmaların yanı sıra, pazarda toplama mantolama malzemeleri ile yapılan uygulamalarda oluşmuş ve oluşacak olan problemlerdir.
 
Sektörde görülen problemlerin nedenlerini su başlıklar altında toplayabiliriz;

TEKNİK OLARAK YANLIŞ YAPILMIŞ UYGULAMALAR

“Deneme yanılma yöntemi” ya da “olsa olsa metodu” olarak isimlendirebileceğimiz yöntemler inşaat sektöründe sıkça rastladiğimiz uygulamalardir. Bu fotografta, boyut stabilitesi olmayan levhalarin altina ısı yalitim levhalarının montaji ile yapılmış bir uygulama görülmektedir. Birbiri ile uyumluluklari (su buhari geçirgenlikleri, su emme değerleri, yapişma ve kopma değerleri, genleşme ve shrink özellikleri v.b) test edilmemiş malzemeler arasindaki ısıl farkliliklar sonucu boyut değişimleri ve bu değişim sirasinda malzemelerin birbirini itmesi nedeni ile de hasar oluşmuştur. İlk maliyeti ucuz gibi görünen bu uygulamada, hasar yıllar içinde devam edeceğinden yapılan tüm harcamaları boşunadır ve uygulama maliyetleri yüksektir.
 
İç yüzeylerden yapılan yalıtımlarda, ısı köprüleri için önlem alınmadığında, özellikle ısı yalıtımı yapılan cephelere komşukolon, kiriş ve döşemelerde yoğuşma oluşmakta, dolayısı ile ısı kayıpları kaçınılmaz hale gelmektedir. 

MANTOLAMA GENEL UYGULAMA HATALARI

1. Dübel montajlarının yanliş yapılması,
2. Dübel deliğinin büyük açılması,
3. Kalitesiz dübel kullanılması (düsük sıcaklıklarda kırılganlaşan, taşima gücü zayif v.b.,)
4. Bina rüzgar yüklerinin dikkate alınmaması sonucu eksik dübel kullanımı,
5. Isı Yalıtım levhası sıvasının ince yapılması (2mm.) sonucu sıvada dökülme problemleri,
6. Isı Yalıtım levhalarının şaşırtma metodu ile yerleştirilmemesi,
7. Donatı filesinin kalitesiz olmasi, alkali dirençli olmaması,
8. Donatı filesi uygulamasinda file bindirmelerinin yapılmaması,
9. Isı Yalıtım levhalarının arasında 2-4 mm. boşluk bulunması halinde bu boşluğun harç veya sıva ile doldurulmasi,
10. Su yalıtımı ile ısı yalıtımının birleşim detaylarının iyi çözülmemesi
11. Binalardaki parapet üstlerinin bir harpuşta ile korunmamasi
12. Ahsap, kiriş, sundurma direkleri gibi elemanlar ile ısı yalıtım sistemi birleşim detaylarinin doğru çözülememesi depazarda karşılaşılan hatalardan başlıcalarıdır.

DETAY EKSİKLİKLERİ VE PROBLEMLERİ

1. Yağmur borularının ve paratoner hatlarının sistemin içine gömülmesi,
2. Balkon ve bina çikmalarındaki detaylarin çözülememesi nedeni ile ısı köprülerinin oluşmasi
3. Dilatasyonlarda profil kullanılmaması veya yanliş ve uygun olmayan profillerin kullanılması,
4. Yağmur ve kar sularının birikebileceği yanliş detaylarin sonucunda sistemin su emmesi, ısı yalıtım sisteminde hasarlar oluşturan problem kaynaklaridir.

UYGUN OLMAYAN MALZEME SEÇİMİ

1. B1 yangın sınıfında olmaya”155n EPS kullanılması,
2. Isı Yalıtım levhalarının mantolama sistemi için uygun olmaması;
a. Standartlara uymayan ve sıva tutucu bir emprenye sistemi olmayan taşyünü,
b. Standartlara uymayan, boyut stabilitesi kazanmamış (dinlendirilmemiş) EPS,
c. Standartlara uymayan, düşük yoğunluklu, zırhlı XPS,
d. Ölçüleri uyumsuz profillerin kullanımı da ısı yalıtım sisteminin verimliliğini olumsuz etkileyen sorunlar arasIndadIr. 

ZEMİN PROBLEMLERİ 

1. Tozuyan, kirli, yağli yüzeyler,
2. Tuz kusması olan cepheler,
3. Yosun ve bakteri üremiş cepheler,
4. Düzgün olmayan, gevşek zeminler, ısı yalıtım uygulamalarından önce çözümlenmemeleri halinde sorun oluşturacak problem kaynaklarıdır.

MALZEME STOKLAMA HATALARI 

  1. Isı Yalıtım levhaları, direkt güneş altında, yağmura karşı korunmasız halde stoklandığında,
    2. Isı Yalıtım levhaları, gelişigüzel bir şekilde stoklandığında
    3. Mineral ısı yalıtım levhaları büküldüğünde hasar gördüklerinden, ısı yalıtım uygulamalarında kullanılmaları sakıncalıdır.​