APARTMAN MANTOLAMA KARARI 

Apartman-Site yöneticilerinin mantolama / ısı yalıtımı kararını alabilmesi için yapması gerekenler.

1- KARAR TOPLANTISI 

Apartman / site yönetimi kat malikleri ile birlikte toplantı düzenler ve bu toplantıda mantolama yapılıp yapılmayacağına karar verilir. Apartman Mantolama kararının alınabilmesi için oy çokluğu gerekmektedir, gereken oy sayısı yarıdan bir fazladır. Toplantı sonunda mantolama kararı alınmışsa mantolama dışında yapılacak ihtiyaçlar da yazılabilir. Kat malikleri bu toplantıda bina/site yönetimlerine firma seçimi için yetki verebilir ya da komisyon kurulmasını isteyebilir, ilk toplantıda yetki verilmişse yetki toplantısına gerek yoktur.

2- TEKLİF TOPLAMA AŞAMASI 

Apartman ve site yönetimleri firma ve fiyat araştırması yapamaya başlar, teklif istenecek firmalar belirlendikten sonra firmalardan idari ve teknik şartname ile fiyat teklifi istenir. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken en önemli konu teknik şartnamedir, şartnamede kullanılacak malzemeler detaylı olarak yazılmalı ve tüm firmalarda aynı özellikteki malzemeler için fiyat alınmalıdır.

3- BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Belirli kriterlere göre seçilen firmalardan alınan teklifler kat malikleri ile birlikte değerlendirilir.

Mantolama firması seçiminde dikkat edilmesi gerekenler

Başladığı hiçbir işi yarım bırakmamış, mali yapıları güçlü, teknik ve uygulamacı personeli yeterli, referans verebilecek, alternatif ödeme seçenekleri sunabilien, malzeme ve işçiliğe en az 5 yıl garanti verebilecek firmalar tercih edilmelidir.