MANTOLAMA TEKLİF ÖRNEĞİ

Bina / Site yönetimleri mantolama yaptırmaya karar verdiğinde aday firmalar ile görüşmeden önce binanın tüm yalıtım ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde teknik şartname hazırlaması ve teklif isterken şartnameye uygun teklif istenmesi, karar verme sürecinde sağlıklı karar verilmesi konusunda yardımcı olacaktır. 

Mantolama fiyat teklifi dosyasında olması gerekenlerden bazıları : 

1- Firmanın kendisini anlatan tanıtım yazısı
2- Mantolama teknik şartnamesi.
3- Mantolama uygulaması hakkında genel bilgiler.
4- Doğru ve yanlış mantolama uygulaması örnekleri.
5- Firmanın kullandığı paket sistemlerin tanıtımı ve teknik özelliklerini gösteren belgeler.
6- Kullanılacak malzemelerin ve ekipmanların teknik özellikleri.
7- Firmanın referansları.
8- Firmanın mali durumunu gösteren evraklar.
9- Firmanın ödeme seçeneklerinin detaylı anlatımı.
10- Firmanın sahip olduğu bayilikler, sertifikalar ve kalite belgelerinin kopyaları.
11- Firmanın teknik personel listesi ve iletişim bilgileri. 

Mantolama Fiyat Teklifi Örneği

YAPILACAK UYGULAMALAR  METRAJ   BİRİM FİYAT  T.FİYAT
POLİSAN EXELANS ENERJİ PAKET SİSTEM 5CM KARBONLU EPS      1  1,00 TL 1,00 TL
DİĞER UYGULAMALAR     1  1,00 TL 1,00 TL
DİĞER UYGULAMALAR        1  1,00 TL 1,00 TL
     
    G.
TOPLAM 
3,00 TL

Mantolama teklif örneğinden de anlaşılacağı üzere, yapılacak uygulamanın niteliği, metrekaresi veya adedi, birim fiyatı ve toplam fiyatı yan yana ve anlaşılır olmalıdır, en alt kısımda genel toplam hanesi toplam teklif tutarını göstermelidir. Tüm firmalardan istenecek benzer teklif formları, fiyat karşılaştırma işlemini kolaylaştıracaktır.