MANTOLAMADA YAPILAN HATALAR

Mantolama uygulama teknikleri son beş yıldır, gittikçe artan bir ivme ile uygulanan dış cephe mantolama, ağırlıklı olarak İstanbul merkezli olup, diğer illere de hızlı bir şekilde yayılmaya başlamıştır. Bu süreçte, bazı uygulamalarda dış cephe mantolama şirketleri bilgi ve tecrübe eksikliği nedeni ile hatalar yapmış, mantolama sistemlerinin uygulandığı binalarda, mantolamadan beklenen performansın aksine, performans kayıpları ve bazı hasarlar gözlemlenmiştir.

Bu problemlerin ana kaynağı, sektörde yeterli sayıda tecrübeli uygulamacı firmanın olmamasıdır. Tecrübesiz ve bilgisiz uygulamacıların, haksız fiyat rekabeti ile proje sahiplerini etkileyerek uygulama işlerini almaları ve problemli uygulamalara yol açmalarıdır. Diğer bir neden de, mantolama sistemi üreticisi firmaların yanı sıra, pazarda toplama malzemeler ile yapılan uygulamalarda oluşmuş ve oluşacak olan problemlerdir.

Pazarda görülen problemlerin nedenlerini şu başlıklar altında toplayabiliriz; 

TEKNİK OLARAK YANLIŞ YAPILAN UYGULAMALAR 

“Deneme yanılma yöntemi”  ya da “olsa olsa metodu” olarak isimlendirebileceğimiz yöntemler insaat sektöründe sıkça rastladığımız uygulamalardır. Bu çerçevede, boyut stabilitesi olmayan levhaların altına ısı yalıtım levhalarının montajı ile yapılmış bir uygulama görülmektedir. Birbiri ile uyumlulukları (su buharı geçirgenlikleri, su emme değerleri, yapışma ve kopma değerleri, genleşme ve shrink özellikleri v.b) test edilmemiş malzemeler arasındaki ısıl farklılıklar sonucu boyut değişimleri ve bu değişim sırasında malzemelerin birbirini itmesi nedeni ile de hasar oluşmustur. İlk maliyeti ucuz gibi görünen bu uygulamada, hasar yıllar içinde devam edeceğinden yapılan tüm harcamalar boşunadır ve uygulama maliyetleri yüksektir.
 
İç yüzeylerden yapılan yalıtımlarda, ısı köprüleri için önlem alınmadığında, özellikle mantolama yapılan cephelere komşu kolon, kiriş ve döşemelerde yoğuşma oluşmakta, dolayısı ile ısı kayıpları kaçınılmaz hale gelmektedir. 

GENEL UYGULAMA HATALARI 

1. Dübel montajlarının yanlış yapılması,
2. Dübel deliğinin büyük açılması,
3. Kalitesiz dübel kullanılması (düsük sıcaklıklarda kırılganlaşan,taşıma gücü zayıf v.b.,)
4. Bina rüzgar yüklerinin dikkate alınmaması sonucu eksik dübel kullanımı,
5. Isı yalıtımı levhasısıvasının ince yapılması (2mm.) sonucu sıvada dökülme problemleri,
6. Isı yalıtım levhalarının şaşırtmacalı olarak yerleştirilmemesi,
7. Donatı filesinin kalitesiz olması, alkali dirençli olmaması,
8. Donatı filesi uygulamasında file bindirmelerinin yapılmaması,
9. Isı yalıtım levhalarının arasında 2-4 mm. boşluk bulunması halinde bu boşluğun harç veya sıva ile doldurulması,
10. Su yalıtımı ile mantolamanın birleşim detaylarının iyi çözülmemesi
11. Binalardaki parapet üstlerinin bir harpuşta ile korunmaması
12. Ahşap, kiriş, sundurma direkleri gibi elemanlar ile ısı yalıtım sistemi birleşim detaylarının doğru çözülememesi de pazarda karşılaşılan hatalardan başlıcalarıdır. 

DETAY EKSİKLİKLERİ VE PROBLEMLERİ 

1. Yağmur borularının ve paratoner hatlarının sistemin içine gömülmesi,
2. Balkon ve bina çıkmalarındaki detayların çözülememesi nedeni ile ısı köprülerinin oluşması uygulama teknikleri
3. Dilatasyonlarda profil kullanılmaması veya yanlış ve uygun olmayan profillerin kullanılması,
4. Yağmur ve kar sularının birikebileceği yanlış detayların sonucunda sistemin su emmesi, mantolama sisteminde hasarlar oluşturan problem kaynaklarıdır. 

UYGUN OLMAYAN MALZEME SEÇİMİ 

1. B1 yangın sınıfında olmayan EPS kullanılması,
2. Isı yalıtım levhalarının mantolama sistemi için uygun olmaması;
a. Standartlara uymayan ve sıva tutucu bir emprenye sistemi olmayan taşyünü,
b. Standartlara uymayan, boyut stabilitesi kazanmamış (dinlendirilmemiş) EPS,
c. Standartlara uymayan, düşük yoğunluklu, zırhlı XPS,
d. Ölçüleri uyumsuz profillerin kullanımı da mantolama sisteminin verimliliğini olumsuz etkileyen sorunlar arasındadır. 

ZEMİN PROBLEMLERİ

1. Tozuyan, kirli, yağlı yüzeyler,
2. Tuz kusması olan cepheler,
3. Yosun ve bakteri üremiş cepheler,
4. Düzgün olmayan, gevşek zeminler, mantolama uygulamalarından önce çözümlenmemeleri halinde sorun
oluşturacak problem kaynaklarıdır.

MALZEME DEPOLAMA HATALARI

  1. Isı yalıtım levhaları, direkt güneş altında, yağmura karşı korunmasız halde stoklandığında,
  2. Isı yalıtım levhaları, gelişigüzel bir sekilde stoklandığında
  3. Mineral mantolama levhaları büküldüğünde hasar gördüklerinden, mantolama uygulamalarında kullanılmaları doğru değildir